+48 502 950 054 kontakt@m-7.eu

Regulamin

Regulamin
Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu. Ma on bowiem służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.
1. Pokoje w Centrum M7 wynajmowane są na doby po uregulowaniu zapłaty.
2. Doba w Centrum M7 trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Goście, którzy nie opuszczą pokoju do 11:00 zostaną obciążeni kosztem kolejnego noclegu.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazan w dniu przybycia, prosimy zgłaszać w obsłudze do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie to postaramy się spełnić w miarę posiadanych możliwości.
4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
5. Zabrania się użyczania zameldowania osobom niezameldowanym w Centrum M7. Gość nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres, za który uiścił należną opłatę.
6. Osoby niezameldowane w Centrum M7 zobowiązane są do opuszczenia ośrodka do 22:00. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich goście Centrum M7.
7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
8. Rezerwacji noclegu w Centrum M7 można dokonać drogą eletroniczną, bądź telefoniczną.
9. Centrum M7 pobiera opłatę za rezerwacje „z góry”, w formie przelewu lub wpłaty dokonanej gotówką. Wpłynięcie wpłaty na konto M7 traktowane jest jako ostateczne potwierdzenie rezerwacji przez gościa.
10. Równowartość pierwszego noclegu danej rezerwacji nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji klienta z rezerwacji.
11. Centrum M7 potwierdza rezerwację drogą eletroniczną. Centrum M7 ma prawo anulowania rezerwacji, jeżeli w ustalonym terminie nie otrzyma potwierdzenia opłaty za rezerwację.
12. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje obsługa. Czas rozpatrzenia reklamacji to dwa tygodnie.
13. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach i na powierzchniach wspólnych, ponieważ obiekt sprzątany jest raz dziennie, a nie na bieżąco.
14. Centrum M7 zapewnia:
-warunki pełnego i nieskrępwoanego wypoczynku gościa
-bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
-profesjonalną i uprzejmą obsługę
-w razie usterki; inny pokój, bądź złagodzenie niedogodności w miarę możliwości ośrodka.
Centrum M7
Cieszyńska 47B
93-554 Łódź
Email: kontakt@m-7.eu | telefon: +48 502 950 054 | https://m-7.eu/| NIP:7261242510
15. Centrum M7 nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych prez gości.
16. Jakiekolwiek usterki w pokojach Centrum M7 prosimy zgłaszać obsłudze w dniu przyjazdu. Brak zgłoszeń oznacza brak usterek lub zniszczeń.
17. Centrum M7 nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu ub innego pojazdu należącego do gościa.
18. Zabrania się przestawania mebli w pokojach wynajmowanych przez gości.
19. Gość Centrum M7 ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
20. Przy każdym opuszczeniu pokoju, gość Centrum M7 powinien sprawdzić zamknięcie drzwi do pokoju. Centrum M7 nie ponosi odpowiedzialności za przdmioty wartościowe pozostawione w pokoju.
21. Za zagubienie karty dostępu lub klucza przez gościa, Centrum M7 pobiera opłatę w wysokości 50,00 zł. Za konieczność interwencji obsługi centrum M7 w godzinach nocnych będzie pobierana opłata w wysokości 100,00 zł.
22. Na terenie Centrum M7- w budynku, na parkingu i w ogrodzie obowiązuje bezwględny zakaz palenia. Palenie dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych: przed wejściem głównym do budynku i na klatce schodowej.
23. Na terenie Centrum M7 obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na powierzchniach wspólnych.
24. Na terenie Centrum M7 obowiązuje zakaz trzymania zwierząt bez uzyskania na to zgody obsługi ośrodka.
25. Goście Centrum M7 zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
26. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzejników, kuchenek, grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia wynajmowanych pokoi.
27. Centrum M7 może odmówić przyjęcia gościa, który podczas ostatniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu centrum, gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników, innych osób przebywających na terenie ośrodka, bądź też w inny sposób zakłócił spkojny pobyt gości lub funkcjonowanie centrum.
28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju Centrum M7 przechowywane będą przez ośrodek przez jeden miesiąc.
29. Centrum M7 nie odpowiada za awarie i ich skutki niezależne od centrum.
30. Za każde łamanie regulaminu zostanie nałożona kara 100,00 zł.
Dyrekcja Centrum M7.

    Szukaj

Dostosuj stronę
Call Now Button